top of page

KURUMSAL

*Bu web sitesi, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından inme konusunda toplumu bilgilendirmek ve konuyla ilgili yapılacak olan tüm iletişim çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

> inme.org.tr; inme konusunda doğru ve güncel bilgilere ulaşabileceğiniz bir başvuru kaynağıdır.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ülkemizde inme sıklığını azaltmayı ve inmeyi ülkenin her köşesinde tedavi edilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Derneğimiz, hem akademik alanda çalışıyor hem de hastalarına yardımcı olmaya gayret ediyor. Toplum farkındalığının arttırılması, inme tedavi eden hastane ve merkezlerin çoğaltılıp geliştirilmesi ve etkin bir sisteme bağlanması noktasında Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmaya devam ediyor ve edecektir. Derneğimiz ile ilgili ayrıntılı bilgilere kurumsal web sitemiz olan bdhd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page